Bewijs

Bewijs, bewijs en nog eens bewijs

 

Alles draait om bewijs

In de letselschadeprocedure draait alles om bewijs. Wie eist die bewijst. Als een slachtoffer stelt dat de tegenpartij aansprakelijk is voor zijn letselschade door een ongeval, dan zal het slachtoffer moeten bewijzen dat de tegenpartij onrechtmatig heeft gehandeld. Ook zal het slachtoffer moeten bewijzen dat hij door het ongeval schade heeft.

DLA weet welk bewijs nodig is.

Omdat het bewijs zo belangrijk is moet een slachtoffer na een ongeval direct de toedracht en de omstandigheden van een ongeval vastleggen.

  • maak foto’s (b.v. met de telefoon) van de omgeving van het ongeval. Probeer ook de toedracht te fotograferen (b.v. hoe staan de auto’s);
  • noteer namen en adressen van getuigen van het ongeval;
  • vertel zo nauwkeurig mogelijk tegen de politie hoe het (auto) ongeval is gebeurd. Controleer ook wat de politie opschrijft;
  • vertel zo precies mogelijk tegen de arbeidsinspectie hoe het arbeidsongeval is gebeurd. Controleer wat wordt opgeschreven.

Omkering bewijs

Er zijn uitzonderingen op de regel dat het slachtoffer alles moet bewijzen. In zo’s situatie spreekt men van de omkering van de bewijslast. Bij arbeidsongevallen is sprake van een omkering van de bewijslast. Als de werknemer bewijst dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, dan moet de werkgever bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen.

Medisch bewijs

Het slachtoffer dat stelt dat hij door het handelen van een ander letsel heeft moet ook voor medisch bewijs daarvan zorgen. De tegenpartij hoeft alleen de schade te vergoeden die een gevolg is van het ongeluk. Het is dus belangrijk dat de medische klachten van een ongeval goed worden vastgelegd.

Heeft u klachten door een ongeval, ga dan direct naar de huisarts. Vertel de huisarts dat u betrokken bent geweest bij een ongeval en omschrijf zo nauwkeurig mogelijk welke klachten u heeft. Als u na het eerste bezoek aan de huisarts klachten blijft houden, ga dan weer terug en laat de huisarts weten dat uw klachten nog niet over zijn.

DLA werkt met de beste medisch adviseurs om zo een succesvolle claim te realiseren

Om het medisch bewijs te verzamelen en te beoordelen, is het inschakelen van een goede medisch adviseur vaak noodzakelijk. Als de aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend moeten ook de kosten van de medisch adviseur door de tegenpartij worden betaald.

Bewijs en schade

Slachtoffers van een ongeval moeten ook hun schade bewijzen. Bewaar dus vanaf het begin alle bonnetjes van uitgaven die gemaakt worden. Noteer alle reizen die worden gemaakt voor medische behandeling en revalidatie. Bewaar salarisstroken, jaaropgaven en verslagen van functioneringsgesprekken.

Om slachtoffers van een ongeluk van dienst te zijn, heeft DLA het “inventarisatieformulier letselschade” ontwikkeld. Hierop zijn veel voorkomende schadeposten genoteerd en kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in uw letselschade. wilt u het inventarisatieformulier gratis ontvangen? Dat kan, vul het contactformulier in en u krijgt het via de email toegezonden.

Zorgeloos letselschade claimen?

Vanuit het letselschade advocatenbureau in Utrecht ondersteunt onze letselschade advocaat slachtoffers uit heel Nederland. Wilt u ook zorgeloos uw schade claimen, neem dan contact op. DLA is telefonisch bereikbaar op 030-2302060. U kunt ook het contactformulier invullen, dan wordt u teruggebeld.