Eigen schuld en schadebeperking

 

Eigen schuld van het slachtoffer

Als een slachtoffer schade lijdt door toedoen van een ander, dan moet de schadeveroorzaker de schade en het smartengeld van het slachtoffer volledig betalen. Echter, als het slachtoffer zelf ook een aandeel heeft in het ontstaan van de schade dan bestaat de mogelijkheid dat het slachtoffer niet zijn volledige schade vergoed krijgt. De schadevergoedingsplicht van de veroorzaker wordt verminderd met het eigen aandeel van het letselslachtoffer.

Voorbeeld

A rijdt in zijn auto, maar draagt geen veiligheidsgordel. A wordt vervolgens vanachter aangereden door B. In dit voorbeeld is B aansprakelijk voor het verkeersongeval, maar er zal rekening worden gehouden dat A geen veiligheidsgrodel droeg en dus eigen schuld heeft aan zijn letsel. Een mogelijke verdeling van de aansprakelijkheid zou kunnen zijn 75% voor B en 25% voor A. Dit zou betekenen dat B slechts 75% van de schade van A hoeft te betalen.

Billijkheidscorrectie

Bij het bepalen van de eigen schuld van het lestelslachtoffer, zal dus beoordeeld moeten worden hoe groot het aandeel van het slachtoffer is. Er is echter een mogelijkheid dat ondanks eigen schuld van het slachtoffer, het slachtoffer toch een hogere schadevergoeding krijgt. Dit kan door het toepassen van de billijkheidscorrectie. De rechter kan oordelen dat aan de hand van bijvoorbeeld de ernst van de gemaakte fouten, de ernst van het letsel of vanwege andere omstandigheden een andere verdeling moet plaatsvinden.

Voorbeeld

A rijdt in zijn auto maar hij overschrijdt de snelheidslimiet. B rijdt ook in een auto en verleent A geen voorrang met een aanrijding tot gevolg. Een mogelijke verdeling van de aansprakelijkheid zou kunnen zijn: A 30% en B 70% . Stel nu dat A zeer ernstig gewond is geraakt (een hoge dwarleasie). Met toepassing van de billijkheidscorrectie kan dat ertoe leiden dat B toch 100% van het letsel en smartengeld van A moet vergoeden.

Schadebeperking

De schadebeprking houdt in dat een letselslachtoffer zich moet inzetten om de door hem geleden schade zo veel mogelijk te beperken. Doet een slachtoffer dat niet en wordt door zijn eigen gedrag de schade groter, dan handelt het slachtoffer in strijd met de schadebeperkingsplicht. De daardoor ontstane schade zal voor rekening van het slachtoffer komen. Zo zal een slachtoffer zich aan het advies van een arts moeten houden. Slaat het slachtoffer ten onrechte het advies van zijn arts in de wind en duurt zijn herstel daardoor langer, dan komt de extra schade door de vertraging in het medisch herstel niet voor vergoeding in aanmerking.

DLA helpt

Als de aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend, kost het inschakelen van een letselschade advocaat u meestal helemaal niets. U kunt zich laten begeleiden door een team van letselschade experts en u hoeft zich geen zorgen te maken. DLA staat aan uw kant en claimt uw schade. Wacht niet langer en bel 030-2302060 of vul het contactformulier in en u wordt teruggebeld.