Overzicht schadeposten

Overzicht van de materiële schadeposten

 

Kleding

Door een ongeval kan kleding onherstelbaar beschadigen. Het slachtoffer moet vervolgens nieuwe kleding kopen. Ook kan het voorkomen dat een slachtoffer na een ongeval dikker wordt of juist afvalt waardoor zijn bestaande garderobe vervangen moet worden.

Reiskosten

Reiskosten die worden gemaakt voor bijvoorbeeld medische behandeling. Het slachtoffer staat onder behandeling voor zijn letsel en moet zijn specialist regelmatig bezoeken. Ook parkeerkaartjes, treinkaartjes en buskaartjes bewaren.

Ziekenhuisopname

Als een slachtoffer door het ongeval in het ziekenhuis ligt of in een revalidatiecentrum, krijgt hij vaak te maken kosten voor bijvoorbeeld het huren van een tv en telefoon. Ook worden vaak extra toiletartikelen aangeschaft en wordt er gezorgd voor iets lekkers voor het bezoek.

Bij DLA staat het slachtoffer centraal. Wij luisteren naar u.

 

Medische kosten

Alle denkbare medische kosten (aanschaf medicijnen, hulpmiddelen, behandelingen) die niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Denk daarbij ook aan het eigen risico dat de ziektekostenverzekeraar in rekening brengt.

Woonvoorzieningen

Kosten voor de aanpassimg van de woning (traplift, aangepaste w.c., weghalen van drempels) voor zover de kosten niet door de gemeente uit de WMO worden betaald.

Kosten zonder doel

Kosten die voor het ongeval al waren gemaakt, maar die door het ongeval geen nut meer hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aangeschafte seizoenskaart voor het voetbal of de museumjaarkaart.

Huishoudelijke hulp

Door het letsel kan het slachtoffer tijdelijk of blijvend bepaalde huishoudelijke werkzaamheden (wassen, strijken, stoffen etc) niet meer verrichten en moet daarvoor hulp inschakelen. Ook als nog geen kosten zijn gemaakt maar wel vaststaat dat huishoudelijke hulp nodig is, moet deze schade worden vergoed.

Verlies aan zelfwerkzaamheid

Dit zijn de die kosten die een slachtoffer moet maken omdat hij bijvoorbeeld een tuinman, aannemer of schilder moet inschakelen voor het onderhoud aan of reparatie van zijn woning of tuin. Deze schade wordt alleen vergoed als het slachtoffer voor het bedrijfsongeval het onderhoud aan zijn huis en tuin zelf verrichtte.

Verlies aan verdienvermogen

Met deze schadepost wordt de inkomensschade bedoeld. Om fiscale redenen wordt in de letselschaderegeling niet van inkomensschade gesproken. Misgelopen overwerk, geen gebruik meer kunnen maken van de telefoon, laptop of lease auto, een verloren of gewijzigde loopbaan, misgelopen promotie, pensioenschade en zelfs het mislopen van zwart werk vallen onder deze schadepost.

Economische kwetsbaarheid

Soms kan het slachtoffer ondanks zijn letsel toch zijn werk blijven uitoefenen; er is dan geen inkomensschade. Maar kan het slachtoffer zijn werk wel vol blijven houden? Loopt hij niet op zijn tenen? Is een uitval in de toekomst te verwachten? En zo ja hoe zit het dan met de kansen op de arbeidsmarkt. De praktijk leert dat mensen met een beperking soms moeilijker aan de slag kunnen komen. Voor deze onduidelijkheden of verminderde kansen op de arbeidsmarkt kan een schadevergoeding worden betaald.

Wilt u weten of uw schade moet worden vergoed?

Bel ons op 030-2302060 of vul het contactformulier in. DLA geeft altijd gratis letselschadeadvies. Een letselschade advocaten van ons kantoor in Utrecht staat altijd klaar om uw schade te claimen. DLA heeft inmiddels veel cliënten uit heel Nederland succesvol geholpen.