De verjaring van een claim

Als een slachtoffer wordt geconfronteerd met schade waarvoor een ander mogelijk aansprakelijk is, dan moet het slachtoffer tijdig actie ondernemen door de aansprakelijke partij aansprakelijk te stellen. Wacht het slachtoffer te lang, dan kan de letselschade vordering verjaren en hoeft de aansprakelijke partij geen schade meer te betalen. Wacht dus niet te lang met het claimen van schade.

De verjaringstermijnen

De wet kent meerdere verjaringstermijnen afhankelijk van de vordering, maar voor letselschadezaken gelden 2 belangrijke termijnen namelijk 5 jaar en 3 jaar. De hoofdregel is dat bij ongevallen met motorvoertuigen de verzekeraar (WAM-verzekeraar) van de veroorzaker van het ongeval binnen 3 jaar na het ongeluk aansprakelijk wordt gesteld.

In overige letselschade zaken geldt dat de aansprakelijke partij binnen 5 jaar aansprakelijk moet worden gesteld.

Om het ingewikkeld te maken geldt overigens voor ongevallen van vóór 1 februari 2004 een extra termijn van 20 jaar; dit is de absolute verjaring. Deze absolute verjaring houdt in dat een claim sowieso verjaart na verloop van 20 jaar na het ongeval. Het maakt dan niets uit of het slachtoffer bekend is met de dader of met zijn schade. Na 20 jaar kan geen schadevergoeding meer worden gevorderd. In zeer specifieke omstandigheden zijn ook op de absolute verjaring weer uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij de beroepsziekte mesothelioom.

Wanneer vangt de verjaringstermijn aan?

De verjaringstermijn vangt aan op het moment dat het slachtoffer bekend is met 1) zijn schade en 2) de mogelijke aansprakelijke partij. Als het slachtoffer bekend is met zijn schade en hij weet wie waarschijnlijk aansprakelijk is voor zijn schade, dan gaat de termijn lopen en moet het letselslachtoffer tijdig actie ondernemen. Als het slachtoffer echter minderjarig is, dan verjaart de claim eerst na 5 jaar nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden (voor letsel na 2004).

Als een slachtoffer last heeft van lichamelijke klachten waarvan de herkomst niet duidelijk is, dan begint de verjaring pas te lopen als met voldoende mate van zekerheid (door een arts) is vastgesteld waardoor de klachten zijn ontstaan.

Stuiten van de verjaring

Een lopende verjaringstermijn kan worden gestuit. Met een stuiting gaat een nieuwe verjaringstermijn lopen en wordt voorkomen dat de claim verjaart. Stuiting kan op meerdere manieren plaatsvinden door het instellen van een eis (betekenen van de dagvaarding), het erkennen van de aansprakelijkheid of een schriftelijke mededeling waarmee de aansprakelijke partij duidelijk wordt gemaakt dat het slachtoffer zijn claimrecht voorbehoudt.

DLA geeft gratis letseladvies

Wilt u weten of u uw schade vergoed kunt krijgen of wilt u direct een claim indienen, neem dan contact op. Er staat altijd een ervaren en deskundige advocaat van DLA klaar om u te helpen. Vanuit het letselschade advocatenkantoor in Utrecht heeft DLA al veel letselslachtoffers geholpen met het vergoed krijgen van een maximale schadevergoeding.

DLA kan de oplossing zijn waar u naar zoekt. Bel 030-2302060 of vul het contactformulier in en u wordt teruggebeld.