Letselschade ambtenaar

Bent u ambtenaar en heeft u letsel opgelopen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden? DLA heeft kennis van uw rechtspositie en is ervaren met het vergoed krijgen van schade van ambtenaren. Wij dienen een letselschade claim in en zorgen dat u uw letsel volledig vergoed krijgt.

Dienstongevallen ontstaan vaak doordat de werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen ter bescherming van de ambtenaar. De gevolgen van een dienstongeval kunnen groot zijn.  Als de ambtenaar door het letsel zijn functie niet meer kan uitoefenen, kan een medisch ongeschiktheidsontslag volgen en staat een mogelijke inkomensterugval voor de deur.

Beroepsziekte

Een ambtenaar kan ook ziek werk door het werk. Er is dan sprake van een beroepsziekte. Net als bij dienstongevallen kunnen de gevolgen van een beroepsziekte verstrekkend zijn. Denkt u maar aan de gevaren van het werken met asbest. Veel voorkomende beroepsziekten zijn OPS, rugklachten, gehoorbeschadiging, RSI, PTSS en burn-out.

De bijzondere positie van de ambtenaar

Het vergoed krijgen van letselschade van ambtenaren door dienstongevallen is een specialisme op zich. De rechtspositie van een ambtenaar is volstrekt anders dan de positie van een reguliere werknemer. Ook zal een bestuursrechtelijke procedure moeten worden gestart en geldt het aansprakelijkheidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek niet.

Er zijn in Nederland slechts een aantal advocaten die zich hebben gespecialiseerd in de rechten van ambtenaren en het claimen van letselschade door dienstongevallen. DLA heeft jarenlang ervaring in het claimen van schade van ambtenaren en is lid van de specialisatievereniging Ambtenaar & Recht.

De zorgplicht van de overheidswerkgever

Ook de overheidswerkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent dat de werkplaats veilig moet zijn ingericht, dat machines moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen, dat het personeel voldoende instructies krijgt ten aanzien van veilig werken en dat de werkgever voldoende beschermingsmiddelen uitreikt aan het personeel zoals bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, helmen en gehoorbescherming.

Arbeidsinspectie

Als u het slachtoffer bent van een dienstongeval schakel dan de arbeidsinspectie in voor onderzoek. Dienstongevallen die hebben geleid tot ernstig letsel, ziekenhuisopname of de dood moeten door de overheidswerkgever worden gemeld bij de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie onderzoekt dan of de overheidswerkgever in strijd met de arbowetgeving heeft gehandeld.

De letselspecialist van DLA helpt ambtenaren uit heel Nederland

Vanuit het letselschade advocatenkantoor in Utrecht zijn al veel ambtenaren met letsel door dienstongevallen begeleidt naar een maximale vergoeding van de schade en het smartengeld.

Optimale ondersteuning

DLA vindt trouwens dat optimale juridische ondersteuning in een letselschadeprocedure meer moet zijn dan alleen schade claimen. Daarom geven wij ambtenaren ook juridische ondersteuning bij het ontslag en een eventuele WIA-procedure.

DLA neemt uw zorgen uit handen

De letselschade advocaat van DLA staat klaar om u te helpen. Bent u het slachtoffer van een dienstongeval, beroepsincident of bent u door het werk ziek geworden, dan kan DLA de oplossing zijn waar u naar zoekt. Wilt u gratis advies over uw mogelijkheden of wilt u direct een schadeclaim indienen, bel 030-2302060 of vul het contactformulier in en u wordt teruggebeld.

Vertel uw verhaal, klik hier