Militair Letselschade Specialisten

U bent militair en u heeft tijdens uw werkzaamheden een ongeval gehad. Heeft u letsel en moet u daardoor extra kosten maken en loopt u inkomsten mis? U heeft mogelijk recht op een financiële compensatie van uw schade!

Dolderman Letselschade Advocaat heeft zich gespecialiseerd in het claimen van militaire letselschade.

Neem contact met ons op:

  • Wij hebben veel ervaring met het claimen van defensie letselschade;
  • U ontvangt altijd gratis letseladvies;
  • U kunt rekenen op uitstekende juridische hulp.

Wij helpen militairen uit heel Nederland met het claimen van schade door dienstongevallen en beroepsincidenten. Wij zijn aantoonbaar succesvol. Klik op de link, stel uw vraag en u ontvangt direct gratis advies.

Militair dienstongeval of bedrijfsongeval

Er bestaat een verschil tussen een militair bedrijfsongeval en een dienstongeval. Gebeurt het ongeval tijdens de gewone werkzaamheden (of sport) dan is sprake van een bedrijfsongeval.

Onze defensie letselschade advocaat heeft meerdere jaren als officier bij de Koninklijke Landmacht gewerkt. Wij zijn dus bekend met de militaire organisatie hetgeen een groot voordeel is bij krijgen van een schadevergoeding.

Volg de link, vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

Een ongeval tijdens een militaire oefening wordt beschouwd als een dienstongeval. Dit onderscheid is belangrijk in verband met de rechtspositionele uitkeringen en voorzieningen.

Heeft u een dienstongeval gehad en bent u na 1 juli 2007 ontslagen, dan heeft u waarschijnlijk recht op een volledige compensatie van uw letselschade.

Lees meer over militaire schadevergoeding bij letsel door oefening.

Beroepsincident

Sinds 4 juli 2014 kunnen militairen en burgermedewerkers aanspraak maken op een volledige schadevergoeding bij een beroepsincident.

Een beroepsincident is een ongeval tijdens de normale werkzaamheden waarbij wel een specifiek gevaar aan is verbonden. Het gaat dus om werkzaamheden met een verhoogd risico.

Wilt u meer lezen over volledige schadevergoeding bij een beroepsincident?

Letselschade door uitzending

Is u tijdens een militaire uitzending een ongeval overkomen? Of wordt u geconfronteerd met psychische klachten (PTSS) door een uitzending? In dat geval kunt u mogelijk aanspraak maken op een volledige schadevergoeding.

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

1. Dienstongeval of klachten door uitzending;
2. Ontslag uit defensie na 1 juli 2007, of;
3. Aanvraag militair invaliditeitspensioen na 1 juni 2012.

Wilt u meer lezen over volledige schadevergoeding veteraan?

Militair verkeersongeval

Bent u als militair betrokken bij een verkeersongeval? Als het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de werkzaamheden dan is waarschijnlijk sprake van een bedrijfsongeval. Een verkeersongeval tijdens het werk kan veroorzaakt worden door een collega of door een ‘externe’ burger.

Na een verkeersongeluk gaan verschillende (defensie en civiele) procedures lopen om een compensatie te krijgen voor de schade. Ook als de militair in privé tijd een verkeersongeluk overkomt, kan hij te maken krijgen met defensie procedures.

Meer lezen over letselschade na (militair) verkeersongeluk.

Proces verbaal van ongeval

Als een militair een ongeval overkomt tijdens het werk, dan moet altijd een “proces verbaal van ongeval” worden opgemaakt. Het is zeer belangrijk dat de militair het ongeval nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft in het proces verbaal van ongeval!

Ook de getuigen moeten het militair dienstongeval of bedrijfsongeval zo precies mogelijk beschrijven in het proces verbaal van ongeval. Dit document is niet alleen van belang om te bepalen of sprake is van een dienstongeval of bedrijfsongeval. Ook in de letselschadeprocedure wordt het proces verbaal van ongeval vaak gebruikt om te bepalen wat er is gebeurt.

De commandant zal het proces verbaal van ongeval ondertekenen en doorsturen naar het ABP. Het ABP neemt vervolgens de beslissing of sprake is van een militair dienstongeval of bedrijfsongeval.

  • Gratis juridisch advies. Heeft u een besluit van het ABP ontvangen? Leg het besluit direct aan ons voor en wij geven u gratis advies? Klik hier, neem contact met ons op en wij helpen u verder.

Ziek geworden tijdens werkzaamheden bij defensie. Beroepsziekte?

Als u ziek bent geworden door uw werkzaamheden zoals bijvoorbeeld rugklachten, gehoorklachten, RSI of psychische klachten, is wellicht sprake van een beroepsziekte. De klachten kunnen ontstaan zonder dat een specifiek dienstongeval of bedrijfsongeval aanwijsbaar is.

In zo’n situatie wordt geen proces verbaal van ongeval gemaakt. Het is echter wel belangrijk dat beoordeeld wordt of de ziekte van de militair in verband staat met het werk. Op verzoek van de militair wordt een rapport medische aangelegenheid gemaakt.

Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Sinds de Libanon uitzending is bekend dat een aanzienlijk percentage militair veteranen na een uitzending te maken krijgt met psychische klachten, met name PTSS.

En hoewel de zorg rondom de uitzending steeds beter door de minister van defensie wordt georganiseerd, hebben veel veteranen te kampen met stress klachten. Wilt u meer lezen over PTSS?

Ontslag voor 1 juli 2007

De minister van defensie heeft extra voorzieningen gecreëerd voor veteranen met letselschade door een uitzending. Zo kan de ‘oude groep’ veteranen (ontslag vóór 1 juli 2007) onder omstandigheden aanspraak maken op de zogenaamde ereschuldregeling. Lees meer over de ereschuldregeling.

Mocht sprake zijn van extra schade – ondanks de uitkering uit de ereschuldregeling – dan bestaat wellicht de mogelijkheid om een schadevergoeding van defensie te claimen.

De verjaring kan wel roet in het eten gooien!

Wilt u weten of u de mogelijkheid heeft om defensie aansprakelijk te stellen voor de schade door een uitzending? Wij hebben al veel militairen met PTSS geholpen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ontslag na 1 juli 2007

Bent u veteraan en bent u na 1 juli 2007 ontslagen (of aanvraag MIP na 1 juni 2012), dan kunt u aanspraak maken op de volledige schadevergoeding. Lees meer over volledige schadevergoeding veteraan.

Militair letsel claimen… een vak apart

Door de combinatie van rechtspositionele claimmogelijkheden, afwijkende procedures en specifieke defensie regelgeving, kan zelfs de meest ervaren letselschade advocaat vastlopen in een militaire letselschade claim.

Letselschadeadvocaat Mr. V. Dolderman is officier geweest bij de Koninklijke Landmacht en is dus zeer bekend met de defensie organisatie.

Wij hebben daardoor al veel militairen uit het gehele land kunnen helpen met het claimen van letselschade. Wij hebben de kennis en ervaring om uw militaire letselschade vergoed te krijgen.

Onderneem direct actie

Een militaire letselschade procedure wordt opgebouwd door elkaar opvolgende miniprocedures. Elke miniprocedure is van belang en een valse start kan verstrekkende gevolgen.

Zonder dat de militair het beseft vangt het letseltraject al aan op het moment dat het proces verbaal van ongeval wordt opgemaakt. Het is dan ook belangrijk dat zo snel als mogelijk deskundige juridische ondersteuning wordt ingeschakeld.

Uw militaire letselschade is in goede handen

Onze defensie letselschade deskundige zorgt ervoor dat militaire dienstslachtoffers een maximale letselschade schadevergoeding krijgen. Wij claimen, onderhandelen en procederen. Wil defensie uw letsel en smartengeld niet betalen? Neem contact op en wij helpen u verder.

Neem vandaag nog contact met ons op

U bent militair en u heeft lichamelijk of geestelijk letsel door een dienstongeval of een uitzending. U heeft extra kosten en u mist inkomsten? Wij claimen voor u uw schade bij defensie.

Uw letselschadezaak kunt u zorgeloos uit handen geven. Als één van de weinige advocatenkantoren in Nederland hebben wij ons gespecialiseerd in het claimen van militaire schade bij defensie.

Volg de link, vul uw naam in, stel uw vraag en wij nemen contact met u op. U kunt natuurlijk ook bellen op 030-2302060.

Vertel uw verhaal, klik hier