Aansprakelijkheid werkgever

U heeft letsel opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval. U wilt weten of de werkgever hiervoor aansprakelijk is. De aansprakelijkheid van de werkgever wordt beoordeeld op basis van de zorgplicht. Indien deze is geschonden, ligt de aansprakelijkheid bij de werkgever.

Dolderman Letselschade Advocaat stelt uw werkgever aansprakelijk en eist een vergoeding voor uw letselschade.

Vertel ons meer over het arbeidsongeval:

 • Wij zoeken direct uit of uw werkgever aansprakelijk is;
 • Wij werken ook op pro deo basis;
 • Wij werken alleen voor slachtoffers.

Onze letselschade advocaten hebben al een groot aantal slachtoffers geholpen bij het claimen van een rechtvaardige schadevergoeding. Klik hier en vul uw gegevens, binnen 24 uur juridisch advies.

Aansprakelijkheid werkgever: de zorgplicht

Een werknemer wordt juridisch gezien extra beschermd. Dat betekent dat op de werkgever een zeer strenge plicht rust om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Een ongeluk tijdens het werk moeten zoveel als mogelijk voorkomen worden.

De plicht van de werkgever om voor een veilige werkplek te zorgen wordt ‘de zorgplicht van de werkgever’ genoemd. Deze zorgplicht is zo streng dat de baas meestal ook aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. Niet snel wordt aangenomen dat de werkgever de zorgplicht is nagekomen.

Gratis advies. Is uw werkgever aansprakelijk? Onze advocaten geven u gratis juridisch advies en beantwoorden de vraag of uw werkgever verantwoordelijk is te houden voor uw schade. Volg de link, stel uw vraag, en onze letselschade specialist neemt contact met u op.

Veiligheidsmaatregelen

De werkgever is verplicht – binnen het redelijke – ongevallen te voorkomen. Wat precies van de werkgever wordt verwacht hangt af van de omstandigheden. Hoe gevaarlijker het werk, des te meer veiligheidsmaatregelen een werkgever moet nemen.

De werkgever moet zorgen voor voldoende opleiding en instructie, ter beschikking stellen van beschermingsmiddelen zoals een helm, gehoorbescherming, schoenen etc. en de machines en gereedschappen moeten veilig zijn.

Meer info over letselschade na een arbeidsongeval?

Arbeidsinspectie

Als de werknemer na een ongeval ernstige verwondingen heeft, moet worden opgenomen in het ziekenhuis of hij overlijd, dan moet altijd de arbeidsinspectie worden ingeschakeld!

De arbeidsinspectie onderzoekt het bedrijfsongeval. Als uit het onderzoek volgt dat de werkgever de arbowet heeft overtreden, dan is de aansprakelijkheid van de werkgever voor het ongeval meestal een gegeven!

Letsel als werknemer? Wij onderzoeken of de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. Direct een afspraak met een letselschade advocaat?

Eigen schuld / eigen risico werknemer

Eigen schuld of eigen risico van de werknemer bij een ongeval op het werk bestaat – juridisch gezien – niet. Werknemers worden extra juridisch beschermd. Dat betekent dat ook in het geval de werknemer zelf eigen schuld heeft aan het bedrijfsongeval, de werkgever toch aansprakelijk kan zijn voor de schade. Er is dus geen eigen risico.

Let op. Tijdens de aansprakelijkheidsfase wordt het handelen van de werknemer wel beoordeeld! Als de werknemer met opzet handelt of bewust roekeloos, dan is de werkgever niet aansprakelijk en kan de werknemer geen schadevergoeding claimen.

Opzet of bewuste roekeloosheid is veel zwaarder dan eigen schuld. In de praktijk wordt opzet of bewuste roekeloosheid zelden door een rechter aangenomen.

In welke situaties is de werkgever niet aansprakelijk?

Na een arbeidsongeval is de aansprakelijkheid van de werkgever voor het letsel meestal een gegeven. De zorgplicht is immers zeer streng en opzet wordt zelden aangenomen. Er zijn twee manieren waarop de werkgever kan ontkomen aan de aansprakelijkheid:

1. De werkgever bewijst dat hij binnen het redelijke alle veiligheidsvoorzieningen heeft getroffen;
2. De werkgever bewijst dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

Werkgever aansprakelijk stellen? U kunt rekenen op de best mogelijke juridische begeleiding. Klik hier en vul uw gegevens in. Wij ondersteunen u stap-voor-stap!

Aansprakelijkheid werkgever bij verkeersongeval onder werktijd

De aansprakelijkheid van de werkgever bij letsel na een verkeersongeval ligt ingewikkeld. In beginsel is de werkgever niet aansprakelijk voor schade door een verkeersongeluk. Dit wordt anders als de door de werkgever ter beschikking gestelde auto gebreken vertoonde (gladde banden, kapotte remmen) of als de werknemer teveel uren achter elkaar heeft moeten werken.

De aansprakelijkheid van de werkgever na een ongeval in het verkeer wordt dus niet snel aangenomen. Aan de andere kant moet de werkgever wel zorgen voor een adequate verzekering in het geval de werknemer gewond raakt.

Reed de werknemer in de auto van een collega mee en veroorzaakt de collega door zijn schuld een ongeval, dan zal de letselschade van de meerijdende werknemer moeten worden vergoed!

Overkomt de werknemer onder werktijd een auto-ongeluk omdat hij door de schuld van een andere verkeersdeelnemer wordt aangereden, dan kan de werknemer bij de veroorzaker een schadevergoeding claimen.

Zie ook: verkeersongeval tijdens werk

Aansprakelijkheid werkgever bij vallen/uitglijden

Bent u tijdens uw werkzaamheden gevallen of uitgegleden? Veel voorkomende arbeidsongevallen zijn valpartijen van steigers, daken of ladders. Ook uitglijden door gladheid of natte vloeren komt regelmatig voor. Het bedrijf waarvoor u werkzaam bent is aansprakelijk indien de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Wij kunnen dit uitzoeken.

Huisbezoek van onze letselschade advocaat? Wanneer een slachtoffer van een ongeval op het werk door zijn letsel niet naar ons advocatenkantoor kan komen, dan kunnen we ook naar hem/haar komen. Neem contact op om de voorwaarden te bespreken.

Aansprakelijkheid werkgever bij ongevallen met heftruck

Het werken met een heftruck geeft een aanzienlijke kans op letsel. De zorgplicht van de werkgever wordt strenger naarmate het werk gevaarlijker wordt en eigen schuld of eigen risico van de werknemer komt slechts zelden voor. In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor het letsel.

Aansprakelijkheid uitzendbureau bij ongeval op het werk

Bent u werkzaam via een uitzendbureau en is u een ongeval op het werk overkomen? In zo’n geval kan de uitzendkracht zowel het uitzendbureau als het bedrijf aansprakelijk stellen (waar het ongeval plaatsvond).

Arbeidsongeschikt geraakt? Begeleiding bij WIA procedures

Als een werknemer blijvend invalide raakt door een bedrijfsongeval, dan kan hij arbeidsongeschikt raken. De kans is dan groot dat de werknemer (gedeeltelijk) zal worden ontslagen en in de WIA terecht komt. Wij geven ook rechtsbijstand bij WIA procedures.

Werkgever ontkent aansprakelijkheid bedrijfsongeval

Ontkent uw werkgever aansprakelijk te zijn? Neem dan contact op met Dolderman Letselschade Advocaat en wij beoordelen uw zaak. Samen met het slachtoffer plannen wij een processtrategie en leggen uw zaak voor aan de rechter. Klik op de link, vul uw naam en vraag in en wij nemen contact met u op.

Bij arbeidsongevallen altijd gratis juridisch advies

Hieronder een aantal voorbeelden van kwesties waarin wij u juridisch kunnen ondersteunen.

Vaststellen van de:

 • aansprakelijkheid van de werkgever bij een bedrijfsuitje;
 • aansprakelijkheid van de werkgever bij een mishandeling;
 • aansprakelijkheid van de werkgever voor ongeluk stagiair;
 • aansprakelijkheid van de werkgever voor een ongeval tijdens pauze;
 • aansprakelijkheid van de werkgever bij een dienstreis / zakenreis;
 • aansprakelijkheid van de werkgever bij een personeelsuitje / personeelsfeest.

Nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld, stellen wij voor u de werkgever aansprakelijk en eisen middels een schadeclaim, schadevergoeding. Meer info over de schadevergoeding bij een bedrijfsongeval?

Werkgever aansprakelijk stellen; neem contact met ons op!

U heeft letsel door een ongeluk tijdens het werk. U vraagt zich of hoe het zit met de aansprakelijkheid van de werkgever. U wilt weten of u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen. Onze ervaren advocaten kunnen vrij snel een inschatting maken of de werkgever verantwoordelijk is voor de schade. Wij staan voor:

 • Duidelijke communicatie;
 • Optimale rechtsbijstand;
 • Rechtvaardige schadevergoeding voor de werknemer.

Klik op ‘neem contact op’ en vul uw naam, e-mailadres en bericht in. Een advocaat van ons team neemt zo snel als mogelijk contact met u op.

Vertel uw verhaal, klik hier