Beroepsziekte

Ziek door het werk. De laatste jaren zijn de arbeidsomstandigheden vergeleken met vroeger fors verbeterd. Ondanks de huidige zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, is het nog steeds realiteit dat werknemers schade lijden door- en ziek worden van het werk. Vaak is een beroepsziekte een gevolg van het feit dat de werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen.

Recht op schadevergoeding bij beroepsziekte

Als u tijdens uw werk heeft blootgestaan aan gevaarlijke chemicaliën of oplosmiddelen, langdurig onder grote stress heeft moeten werken of tijdens uw werk een traumatische ervaring heeft meegemaakt, is het mogelijk dat u recht heeft op een schadevergoeding voor uw letselschade.

Werkgevers hebben namelijk de wettelijke plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Er zijn talloze reglementen waaraan uw werkgever moet voldoen.

Zie ook: aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval

Gratis juridisch letselschade advies

Dolderman Letschade Advocaat weet welke regels uw werkgever moet nakomen om te voorkomen dat u ziek kunt worden van uw werk. Omdat DLA vindt dat slachtoffers van een beroepsziekte de mogelijkheid moet hebben om goede juridische letselschadebegeleiding te krijgen, krijgt u altijd gratis advies. Daarnaast werkt een letseladvocaat van DLA ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Lichamelijk en geestelijk letsel

Een beroepsziekte kan zowel lichamelijk letsel als geestelijk letsel veroorzaken. Voorbeelden van veel voorkomende beroepsziekten zijn:

AsbestziektenRSI/CANS
OPS/CTE
Burn-outPTSS

Wij staan aan uw kant

Dolderman Letselschade Advocaat zet zich in om slachtoffers en hun familieleden te voorzien van optimale rechtsbijstand, gedurende het hele letselschadetraject. Wij zijn zeer ervaren in het claimen van schadevergoeding en koersen samen met cliënten naar een maximale schadevergoeding om zo financiële zekerheid te garanderen.

Omdat een letselschade expert van DLA weet dat in beroepsziekte claims het medisch bewijs erg belangrijk is, werkt DLA met de beste medisch adviseurs.

Schadeclaim indienen

Hebt u schade door uw werk en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding van uw letsel en smartengeld, neem dan contact met DLA op. Klik op de onderstaande knop en vul het contactformulier in. U kunt rekenen op de best mogelijke juridische hulp bij letselschade n.a.v. een beroepsziekte.

Vertel uw verhaal, klik hier