Bouwongeval

Bent u het slachtoffer van een bouwongeval? Als gevolg van het ongeval heeft u letselschade en mist u inkomen? Waarschijnlijk kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding.

Dolderman Letselschade Advocaat is gespecialiseerd in het claimen van schadevergoeding na een ongeluk in de bouw. Wij stellen de werkgever aansprakelijk en wij claimen een schadevergoeding.

Neem contact met ons op:

 • Wij gaan direct voor U aan de slag;
 • Wij werken ook op pro deo basis;
 • Maximale inzet om een volledige schadevergoeding te claimen.

Wij zijn bekend met de problemen waar bouwvakkers met letsel tegenaan lopen. U kunt als werknemer rekenen op de best mogelijke juridische hulp. Dolderman Letselschade Advocaat voldoet aan alle kwaliteitseisen van de LSA.

Ongeval in de bouw, wat nu?

Na een bouwongeval waarbij een werknemer / bouwvakker verwondingen heeft opgelopen, moet allereerst gezorgd worden voor medische hulp. Vervolgens moet zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzameld worden van de toedracht van het ongeval. Maak dus foto’s van de ongevalssituatie en noteer de namen en adressen van (collega) getuigen die het bouwongeval hebben zien gebeuren.

Als het ongeluk heeft geleid tot ernstig letsel, ziekenhuisopname of de dood van de bouwvakker, dan moet het arbeidsongeval worden gemeld bij de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie zal het bouwongeluk onderzoeken en beoordelen of de werkgever de arbowet heeft geschonden.

 • Gratis advies. Bent u gewond geraakt door een ongeluk in de bouw? Onze letselschade specialist geeft u gratis juridisch advies. Volg de link, stel uw vraag, en één van onze letselschade advocaten neemt contact met u op.

Aansprakelijkheid bouwongeval

Elke werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Ongevallen op het bouwterrein moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. De baas moet dus zorgen voor de veiligheid van de werknemer.

De zorgplicht van de werkgever brengt mee dat voldoende beschermingsmiddelen (zoals helm, oorbescherming, etc,) ter beschikking moeten worden gesteld, dat de machines veilig zijn en dat iedereen goede instructies krijgt.

De plicht van de baas om zoveel mogelijk letsel tijdens het werk te voorkomen is zo streng, dat na een ongeluk tijdens het werk de werkgever meestal aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. Bekijk de 20 meest gestelde vragen bij over het thema: ongeluk op het werk.

 • Wist u dat: als de werknemer eigen schuld (of eigen risico) aan het ongeval heeft, de werkgever toch aansprakelijk kan zijn voor de volledige schade van de werknemer!

Klik hier voor meer informatie over het thema: werkgever aansprakelijk bij bedrijfsongeval?

Letsel na een val op de bouw

Bent u tijdens bouwwerkzaamheden gevallen en heeft u letselschade? Veel voorkomende ongevallen in de bouw zijn valpartijen van steigers, ladders en daken. De gevolgen van dergelijke bedrijfsongevallen zijn vaak ernstig en kunnen het leven van de werknemers en zijn gezin in grote mate verstoren.

U wilt een schadevergoeding claimen. Vertel ons wat er precies is gebeurd. Wij stellen het bedrijf waarvoor u werkt aansprakelijk en dienen een claim in bij uw werkgever. Neem contact op voor een afspraak.

Veel voorkomende letsels na een valpartij zijn:

 • Botbreuken;
 • Verbrijzeling;
 • Hersenletsel;
 • Dwarslaesie.

Wilt u meer lezen over het claimen van letselschade door vallen tijdens het werk?

Gewond na gebruik van machine of ongeluk met heftruck

In de bouw wordt vaak gewerkt met machines en heftrucks. Deze hulpmiddelen brengen ook het risico van een bedrijfsongeval met zich mee. De plicht van de werkgever om voor de veiligheid van werknemers te zorgen wordt strenger naarmate het werk gevaarlijker wordt.

Afspraak maken voor een huisbezoek? Onze letselschadespecialisten geven altijd gratis advies. Wanneer een slachtoffer van een bouwongeval door zijn lichamelijke klachten niet naar ons advocatenkantoor kan komen, dan kunnen we ook naar u komen. Neem contact op om de voorwaarden te bespreken.

Als sprake is van een ongeluk met een machine is de aansprakelijkheid voor de werkgever meestal gegeven en zal hij de schade van de werknemer moeten vergoeden; ook als de werknemer in strijd met de instructie handelt (tenzij sprake is van opzet van de werknemer). Eigen schuld of eigen risico van de werknemer komt slechts zelden voor.

Wilt u meer lezen over arbeidsongevallen met machines?
Wilt u meer lezen over bedrijfsongevallen met heftrucks?

Arbeidsongeschikt na een bouwongeval?

Als de bouwvakker na een bedrijfsongeval invalide raakt, dan kan hij uiteindelijk afgekeurd worden door het UWV. De bouwvakker zal waarschijnlijk (gedeeltelijk) ontslagen worden en in de WIA terecht komen. Het inkomensverlies zal waarschijnlijk erg hoog zijn, zorg dus voor een goede letseladvocaat. Volg de link en lees meer over arbeidsongeschiktheid.

Wist u dat onze advocaten slachtoffers ook rechtsbijstand kunnen geven in WIA procedures? Op deze wijze kunnen wij onze cliënten full service rechtshulp bieden. Volg de link, vul uw naam, gegevens en vraag in en wij nemen contact met u op.

In de bouw werkzaam via uitzendbureau

Werkt u in de bouw via een uitzendbureau? Na een ongeval op het bouwterrein kunt u zowel het uitzendbureau als het bedrijf waar u uw werkzaamheden verricht aansprakelijk stellen. Wilt u meer lezen over de aansprakelijkheid van een uitzendbureau?

Schadevergoeding na ongeval in de bouw

Na een bouwongeluk is – behoudens opzet van de werknemer – vaak de werkgever aansprakelijk voor de schade van de bouwvakker. Als de aansprakelijkheid door de werkgever wordt aangenomen, dan moet hij alle schade betalen.

Veel voorkomende schadeposten zijn:

 • Medische kosten;
 • Reiskosten;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Kosten voor verlies aan zelfwerkzaamheid;
 • Gemiste inkomsten (o.a. overwerk, neveninkomsten en pensioenschade);
 • Smartengeld.

Wilt u meer lezen over arbeidsongeval schadevergoeding?

Hoe werkt het letselschadetraject

1. Verzamelen bewijs van het bouwongeval (foto’s, getuigen, arbeidsinspectie);
2. Werkgever aansprakelijk stellen;
3. Schadevergoeding claimen;
4. Onderhandelen/ procederen over de hoogte van de schade.

Bent u op het bouwterrein getroffen door een vallend voorwerp en heeft u letsel? Onze letselschade advocaat geeft rechtsbijstand na een ongeval op de bouwplaats. Wij begeleiden slachtoffers, stap voor stap, gedurende het gehele letselschade traject. Direct contact met een van onze advocaten voor het claimen van een schadevergoeding?

Vertel uw verhaal: slachtoffers staan niet alleen

Onze letselschade advocaten hebben zich gespecialiseerd in het claimen van schadevergoeding voor werknemer na een ongeval op het werk. Onze ervaren advocaten eisen een schadevergoeding van de werkgever.

Wij staan voor:

 • Optimale rechtsbijstand;
 • Duidelijke communicatie;
 • Rechtvaardige schadevergoeding voor de werknemer.

Klik op de link, vul uw naam, e-mailadres en vraag in en een letselschadespecialist van ons kantoor neemt zo snel als mogelijk contact met u op.

Vertel uw verhaal, klik hier