Machine

Bent u gewond geraakt door een ongeluk met een machine? Heeft u letsel en maakt u daardoor extra kosten en mist u inkomsten? Uw baas is waarschijnlijk aansprakelijk en moet een vergoeding betalen voor uw schade.

Neem contact met ons op en wij stellen de werkgever aansprakelijk. Wij zijn gespecialiseerd in het claimen van schadevergoeding na een ongeluk met een machine.

 • Optimale rechtsbijstand;
 • Wij gaan direct voor U aan de slag;
 • Wij verzorgen de gehele letselschadeprocedure voor U.

Letsel door defecte machine

De werkgever heeft de plicht om maatregelen te treffen om een ongeluk tijdens het werk zoveel mogelijk te voorkomen. Dat betekent in ieder geval dat er goedwerkende machines gebruikt moeten worden.

Op het moment dat een werknemer met een kapotte machine moet werken – en daardoor gebeurt een ongeluk, dan is de kans zeer groot dat de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade van de werknemer. De baas moet immers zorgen voor een veilige werkomgeving.

Bekijk ook: wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Gratis advies. U heeft verwondingen opgelopen na een ongeluk met een machine? Letselschade advocaat Mr. V. Dolderman biedt u gratis juridisch advies. Volg de link, stel uw vraag, en er wordt gegarandeerd binnen 24 uur contact met u opgenomen.

Letsel na gebruik van onveilige / defecte machine

Een machine moet veilig zijn voor de werknemer. Dat betekent dat veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat bij het bedienen van de machine een ongeluk kan gebeuren. Zo moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat tijdens de werking van de machine een hand tussen de bewegende delen van de machine kan komen en daardoor bekneld kan raken.

Als blijkt dat de machine onvoldoende is beveiligd dan is sprake van een onveilige machine. Bij een ongeval met een onveilige machine is de aansprakelijkheid van de werkgever meestal gegeven en de werknemer kan dan een schadevergoeding claimen.

Zoekt u een letselschadeadvocaat omdat u klachten heeft na een ongeval op het werk met een gevaarlijke- / onveilige machine? Neem contact met ons op en wij gaan direct voor U aan de slag.

Ernstig letsel door bedrijfsongeval met machine

Als sprake is van ernstig letsel door een ongeluk bij het bedienen van een machine, dan dient altijd de arbeidsinspectie ingeschakeld te worden. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het ongeval en bekijkt of de werkgever voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om het arbeidsongeval te voorkomen.

Komt de arbeidsinspectie tot de conclusie dat de werkgever de arbowet heeft overtreden, dan is de aansprakelijkheid van de werkgever meestal een gegeven en kan het slachtoffer voor zijn letsel een schadevergoeding claimen. Wij kunnen dit traject voor u opstarten.

De verwondingen bij het bedienen van een machine zijn meestal ernstig. Vaak is ook sprake van blijvend letsel. Veel voorkomende verwondingen na een ongeluk met een machine zijn:

 • Handletsel;
 • Amputatie;
 • Brandwonden.

Eigen schuld

Eigen schuld of eigen risico van de werknemer komt bij een arbeidsongeval zelden voor. Werknemers worden juridisch extra beschermd. Dat betekent dat ook in het geval de werknemer zelf eigen schuld heeft aan het ongeval met de machine, de werkgever toch aansprakelijk kan zijn voor de schade. Eigen schuld of eigen risico van de werknemer wordt zelden door een rechter aangenomen.

Voorbeeld vaststellen aansprakelijkheid

Stel, een werknemer krijgt een cursus hoe hij een machine moet bedienen. Echter, op de werkvloer houdt geen enkele werknemer zich aan de veiligheidsmaatregelen zoals op de cursus geleerd. De werkgever houdt geen toezicht op het werk en let er niet op of de werknemers zich aan de instructies houden.

Als de werknemer tijdens het bedienen van de machine een arbeidsongeval overkomt (bijvoorbeeld, de werknemer raakt met zijn hand bekneld in de transportband) omdat hij zich niet aan de veiligheidsinstructies houdt, dan nog is in zo’n geval de werkgever aansprakelijk voor het letsel.

De werkgever had toezicht moeten houden en er rekening mee moeten houden dat werknemers zich niet aan de instructies hielden.

Hand in machine? Schakel onze letselschadespecialist in voor rechtsbijstand. Wij claimen uw schadevergoeding.
Dolderman Letselschade Advocaat werkt voor slachtoffers uit heel Nederland. Klik hier en vertel ons meer over het ongeval

Veel voorkomende ongevallen met machines

De praktijk leert dat het werken met een aantal machines het risico op letselschade vergroot. De machines zijn naar hun aard gevaarlijk. Onderstaande ongevallen komen vaak voor en leiden vaak tot ernstig en blijvend letsel:

 • Ongeluk met zaagmachine;
 • Ongeluk met persmachine;
 • Ongeluk met zetbank;
 • Ongeval met draaibank;
 • Ongeval met transportband;
 • Ongeval met freesmachine.

Recht op smartengeld

Als u het slachtoffer bent van een ongeval op het werk en de werkgever is aansprakelijk, dan kan de werknemer een vergoeding krijgen voor de gemaakte kosten en gemiste inkomsten. Daarnaast kan de werknemer een smartengeld vergoeding claimen.

Smartengeld is een vergoeding voor het leed, de pijn en het verdriet van het slachtoffer. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals o.a.:

 • de ernst van het letsel; is het letsel blijvend
 • de aard van het ongeval;
 • en de leeftijd van het slachtoffer.

Volg de link en lees meer over smartengeld bij arbeidsongeval.
Volg de link en lees meer over schadevergoeding bij arbeidsongeval.

Direct contact met een letseladvocaat om uw schade te verhalen op de werkgever? Klik op de link, vul uw naam in, stel uw vraag en wij nemen contact met u op.

Werkzaam via uitzendbureau?

Bent u werkzaam via een uitzendbureau en bent u gewond geraakt op het werk? In zo’n geval kan het slachtoffer zowel het uitzendbureau als het bedrijf aansprakelijk stellen (waar het ongeval plaatsvond). Wilt u meer lezen over uitzendkracht arbeidsongeval?

Letsel door een fout van een collega

Als u wordt geconfronteerd met letsel doordat een collega een fout maakt bij het bedienen van een machine, dan is de kans groot dat de werkgever dan aansprakelijk is voor uw schade. De werkgever moet de werknemer dan een vergoeding betalen. Het bedrijf waarvoor u werkt is verantwoordelijk voor fouten van werknemers.

Gratis letselschade advies of een huisbezoek? Kom langs of bel voor gratis advies. Wanneer een slachtoffer van een ongeluk tijdens het werk door zijn lichamelijke klachten niet naar ons advocatenkantoor kan komen, dan kunnen we ook naar u komen. Neem contact op om de voorwaarden te bespreken.

Arbeidsongeschikt door een ongeval met een machine

Als het letsel door het werkongeval ernstig (en blijvend) is, dan kan het slachtoffer arbeidsongeschikt raken. De kans is dan groot dat het slachtoffer waarschijnlijk (gedeeltelijk) ontslagen zal worden en in de WIA terecht komt. Het verlies aan inkomen zal erg hoog zijn. Volg de link en lees meer over arbeidsongeschiktheid. Wist u dat onze advocaten werknemers ook rechtshulp kunnen geven in WIA procedures?

Vertel uw verhaal: slachtoffers staan niet alleen

Wij zijn aangesloten bij de LSA. Daarmee is de kwaliteit van ons letselschadetraject gegarandeerd goed. Als u nu contact opneemt via de onderstaande knop, hoeft u zelf (juridisch) niets meer uit te zoeken. U kunt zich dan volledig focussen op medisch herstel. Wij begeleiden u stap voor stap door het letselschadetraject heen. En als uw werkgever de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend, dienen onze kosten door uw baas vergoed te worden.

 • Het slachtoffer staat centraal. Wij luisteren naar onze cliënten;
 • Heldere communicatie;
 • Rechtvaardige schadevergoeding voor de werknemer.

Klik op de knop en vul uw naam, e-mailadres en bericht in. Een advocaat van ons team neemt zo snel als mogelijk contact met u op.

Vertel uw verhaal, klik hier