Gevallen op het werk

Bent u gewond geraakt na een val op het werk of heeft u klachten / pijn? Maakt u door deze val-/struikpartij extra kosten en mist u inkomsten? Wist u dat uw werkgever u waarschijnlijk een schadevergoeding moet betalen. Onze letselschade advocaten zijn gespecialiseerd in het claimen van schadevergoeding na een arbeidsongeval.

Gevallen op het werk? Schakel ons in:

 • Altijd gratis juridisch advies;
 • Wij gaan direct voor U aan de slag;
 • Wij verzorgen de gehele letselschadeprocedure voor U.

Vertel ons meer over de valpartij, zodat wij u van het juiste juridisch advies kunnen voorzien. Vul hier uw gegevens in.

Aansprakelijkheid werkgever bij vallen op het werk

Een werknemer wordt juridisch extra beschermd. De werkgever moet daarom maatregelen treffen om ongelukken tijdens het werk zoveel mogelijk te voorkomen. Dat betekent dat sprake moet zijn van een veilige werkomgeving.

Een werkgever moet beschermingsmiddelen (helm, gehoorbescherming, etc.) uitreiken, moet zorgen dat werknemers werken met goedgekeurde gereedschappen en moet toezicht houden op het veilig werken.

Op het moment dat een werknemer moet werken met bijvoorbeeld een kapotte trap, ladder of steiger en daardoor vind er een arbeidsongeval plaats, dan is de kans zeer groot dat de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade van de werknemer.

Gratis letselschade advies. Gevallen tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden? Kom precies te weten wat u nu moet doen. Onze letseladvocaat geeft u gratis juridisch advies. Volg de link, stel uw vraag, en onze letselschadespecialist neemt contact met u op.

Val door onveilige steiger

Bent u van een onveilige steiger gevallen? Was de steiger niet goed gemonteerd of ontbraken veiligheidsvoorzieningen? Bij een val van een (onveilige) steiger is de aansprakelijkheid van de werkgever meestal een gegeven. De werkgever moet immers zorgen voor een veilige werkomgeving.

Als de werkgever aansprakelijk is, dan draait hij op voor het letsel van de werknemer. Zoekt u een letselschadespecialist omdat u klachten heeft na een val van een steiger? Wij kunnen uw letselschadezaak direct in behandeling nemen. Neem contact met ons op en wij gaan direct voor U aan de slag.

Zo werkt het letselschadetraject

1. Verzamelen bewijs van de valpartij (foto’s, getuigen, arbeidsinspectie);
2. Werkgever aansprakelijk stellen;
3. Schadevergoeding claimen;
4. Onderhandelen / procederen over de hoogte van de schade.

Zie ook: letselschadetraject

Onze letselschadeadvocaten geven hulp aan werknemers na een val op of tijdens het werk. Wij begeleiden slachtoffers, stap voor stap, gedurende het gehele letselschadetraject.

Veel voorkomende valpartijen tijdens het werk

Veel voorkomende arbeidsongevallen waarbij de werknemer valt zijn:

 • Val van trap;
 • Val van steiger;
 • Val van ladder;
 • Val van- of door het dak;

Vallen kan tot ernstig letsel leiden. Vooral als de val van grote hoogte plaatsvond kan dat blijvende invaliditeit voor de werknemer tot gevolg hebben.

Botbreuken, botverbrijzeling, dwarslaesie en hersenletsel zijn letsels die regelmatig ontstaan na een val onder werktijd.

Als u van een trap / steiger / ladder bent gevallen en het letsel ernstig is, dan dient altijd de arbeidsinspectie ingeschakeld te worden. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het ongeval en beoordeelt of de werkgever de arbowet heeft geschonden. (zie ook: aansprakelijkheid werkgever bij arbeidsongeval)

Als sprake is van een overtreding van de arbowet, dan is de aansprakelijkheid van de werkgever meestal een gegeven. De werknemer kan dan een schadevergoeding claimen.

Direct huisbezoek inplannen? Gevallen op het werk en kunt u door uw verwondingen niet naar ons advocatenkantoor komen, dan kan onze letselschadespecialist ook naar u toe komen. Neem contact op om de voorwaarden te bespreken.

Arbeidsongeschikt na val op het werk?

Raakt de werknemer invalide doordat hij is gevallen op het werk, dan zal hij waarschijnlijk (gedeeltelijk) ontslagen worden en arbeidsongeschikt raken. De werknemer komt dan in de WIA terecht. Het mag duidelijk zijn dat het inkomen dan fors minder zal zijn. Volg de link en lees meer over het thema arbeidsongeschiktheid arbeidsongeval. Wist u dat onze advocaten werknemers ook rechtshulp kunnen geven in WIA procedures?

Direct contact. Verlies aan inkomen na een val tijdens de werkzaamheden? De kans is groot dat deze letselschade op de werkgever te verhalen is. Klik op de link, vul uw naam in, stel uw vraag en wij nemen contact met u op.

Vallen tijdens werk, eigen schuld?

Eigen schuld of eigen risico van de werknemer bij een arbeidsongeval komt haast niet voor. Werknemers worden namelijk juridisch beschermd. Dus ook al heeft een werknemer zelf schuld aan het bedrijfsongeval dan nog is geen sprake van eigen risico. Als de werkgever aansprakelijk is moet hij – ook bij eigen schuld – de volledige schade worden betaald.

De werkgever kan alleen onder de aansprakelijkheid uitkomen indien hij bewijst dat hij zijn zorgplicht is nagekomen dan wel dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Uitgegleden op het werk

Bent u uitgegleden over een gladde vloer en niemand heeft u gewaarschuwd voor de natte of gladde vloer? De kans is aanwezig dat de werkgever uw schade moet betalen.

Wilt u juridisch advies over werkgeversaansprakelijkheid gladde vloer? Neemt contact op met onze letselschade advocaat voor een gratis advies. Volg de link, vul de gegevens in, stel uw vraag en wij nemen contact met u op.

Schadevergoeding bij val op de werkvloer

Bent u gevallen op het werk en is de werkgever aansprakelijk? Dan moet uw baas al uw schade betalen. Wij kunnen voor u een voorschot op de schadevergoeding eisen, nadat de aansprakelijkheid van uw werkgever vaststaat. Veel voorkomende posten zijn:

 • Medische kosten (eigen risico zorgverzekering);
 • Reiskosten;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Kosten voor verlies aan zelfwerkzaamheid;
 • Minder inkomen;
 • Smartengeld.

Volg de link en lees meer over schadevergoeding.

Vertel uw verhaal: slachtoffers staan niet alleen!

U bent tijdens het werk gevallen. U bent gewond geraakt of u heeft klachten. Het claimen van schade na een ongeval op de werkplek; het is ons specialisme! Onze ervaren letselschade advocaten stellen de werkgever aansprakelijk en eisen een vergoeding voor uw schade. Wij werken trouwens ook op pro deo basis!

Klik op de onderstaande knop en vul uw naam, e-mailadres en bericht in. Een advocaat uit ons team neemt zo snel als mogelijk contact met u op.

Vertel uw verhaal, klik hier